Fundusze europejskie

Baner Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Portal Promocji Eksportu Polska. Unia Europejska

BGroup Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pt. „Promocja produktów spółki BGroup na wybranych perspektywicznych rynkach eksportowych”.

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
  • DZIAŁANIE: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
  • PODDZIAŁANIE: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go To Brand
  • NUMER UMOWY: POIR.03.03.03-04-0028/19-00

Celem projektu jest kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej mebli biurowych, w szczególności foteli i krzeseł pracowniczych marki produktowej AVIATOR oraz Kolekcji METAL, a także promocja Marki Polskiej Gospodarki na rynku międzynarodowym.

Całkowita wartość projektu: 271 700,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 203.775,00 PLN.

Baner Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Portal Promocji Eksportu Polska. Unia Europejska
Baner 25 Lat na rynku 1995-2020, Orły E-Handlu, Dobra Marka Jakość Zaufanie Renoma